Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder.

Navngivning skal ske i forbindelse med dåb, læs mere under "dåb". 

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket digitalt på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning