billede af et brudepar

Vielse

Kirkebryllup
Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
I skal ringe eller skrive til præsten for at aftale en dato for brylluppet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at mindst den ene af jer er medlem af folkekirken. Inden vielsen vil præsten kontakte jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Før vielsen skal I udfylde en digital ægteskabserklæring i den kommune hvor I bor. Kommunen undersøger, om I opfylder betingelserne for indgåelse af ægteskab.  Kommunen udsteder derefter en "prøvelsesattest", som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. Den originale prøvelsesattest sendes/afleveres kirkekontoret. Til kirkekontoret skal I endvidere oplyse navne og adresser på to vidner, som vil være tilstede under vielsen.

Ægteskabserklæringen kan rekvireres her:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes

Anmodning om evt. navneændring foretages via ovenstående link.

Hvis I ikke har et MitId, kan blanket til ægteskabserklæring og navneændring udskrives fra borger.dk.
Blanket om navneændring sendes/afleveres  til kirkekontoret i det sogn, du bor.  Hvis du er i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du finde ud af det her: https://sogn.dk/
 

Her kan I læse mere om kirkebryllup:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Når I har fundet ud af, at I ønsker en kirkelig velsignelse, skal I ringe eller skrive til præsten for at aftale en dato for velsignelsen.  For at blive kirkelig velsignet i folkekirken kræver det, at mindst den ene af jer er medlem af folkekirken. Inden velsignelsen vil præsten kontakte jer for at aftale et tidspunkt for en samtale.
Der er ingen krav om vidner til velsignelsen.

Hvis I ikke er gift i Danmark, skal I aflevere/sende jeres originale vielsesattest til kirkekontoret.

Her kan I læse mere om kirkelig velsignelse:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/hvad-er-kirkebryllup/kirkelig-velsignelse

 

Evt. spørgsmål kan rettes til kordegnen på mail:

floedstrup.sogn@km.dk

ullerslev.sogn@km.dk

Sikkermail til Flødstrup sogn

Sikker mail til Ullerslev sogn

Kirkekontoret på Dalgaard er åbent for personlig og telefonisk betjening onsdage mellem 10-12 (telefon 5194 4410). Der kan træffes aftale om personlig eller telefonisk betjening på andre tidspunkter ved at skrive en mail til kordegnen.