billede af Flødstrup kirke og kirkegård

Bisættelse og begravelse

I dagene efter et dødsfald skal man midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand, som er vant til at tage sig af både det praktiske og administrative i forbindelse med et dødsfald.

Et dødsfald skal inden to dage anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede. Det kan man gøre via borger.dk:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelse/guide-naar-livet-slutter/der-er-sket-et-doedsfald?skipAllQuestions=true

Afdødes bopælssogn kan man finde på:

https://sogn.dk/

Sammen med dødsanmeldelsen skal man sende dødsattesten fra en læge (hvis man har den), og man skal også oplyse, om afdøde skal begraves eller brændes.

Ønskes afdøde begravet eller bisat fra Flødstrup eller UIlerslev kirker, rettes henvendelse til en af sognenes to præster. Før begravelsen eller bisættelsen har man en samtale med præsten, hvor man kan fortælle om afdøde og vælge salmer til den kirkelige højtidelighed. Præsten tager ansvar for, at den kirkelige højtidelighed kommer til at foregå i afdødes ånd og på en måde, hvor de efterladte får taget en god og værdig afsked.

Der er forskel på en begravelse og en bisættelse. Begge højtideligheder begynder i kirken med bøn, salmer, læsning af bibelske tekster og en tale om afdøde. Ved både begravelsen og bisættelsen er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene "af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå". De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: liv-død-liv.

Ved en begravelse nedsænkes kisten på jorden på en kirkegård. Jordpåkastelsen foretages af præsten efter, at kisten er sænket i jorden. Ved en bisættelse transporteres kisten til et krematorium efter den kirkelige højtidelighed. Jordpåkastelsen foregår i kirken eller på kapellet. Asken placeres i en urne og nedsættes på et gravsted eller i fællesgraven. Nærmeste pårørende bestemmer, om afdøde skal begraves eller bisættes, medmindre afdøde selv har udtrykt et sidste ønske. Du kan læse mere om begravelse og bisættelse her:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser/hvad-er-kirkelig-begravelse

Evt. spørgsmål kan rettes til kirkekontoret eller præsten:

floedstrup.sogn@km.dk

ullerslev.sogn@km.dk

Sikker mail til Flødstrup sogn

Sikker mail til Ullerslev sogn

Kirkekontoret på Dalgaard er åbent for personlig og telefonisk betjening onsdage mellem 10-12 (telefon 5194 4410). Der kan træffes aftale om personlig eller telefonisk betjening på andre tidspunkter ved at skrive en mail til kordegnen.