Sorggruppe

Sørgende mennesker i en kirke

Om sorggruppen

Hvis du har mistet en af dine kære og har brug for at tale med andre om sorgen, kan du være med i en sorggruppe. Sorggruppen er et rum, hvor alle i gruppen møder hinanden i gensidig forståelse og fortrolighed. Det er et rum, hvor man kan få sat ord på sin sorg, og hvor man kan spejle sig i hinandens historie. Det er godt for en person i sorg at tale med andre i samme situation.

Vil du gerne være med i sorggruppen, eller kender du én,som kunne have brug for at komme i sorggruppen, kan du ringe eller Skrive til én af sorggruppelederne:
 

Iben Bager Sjødahl Nielsen
Sognepræst i Munkebo Kirke
tlf. 41 11 05 66. Mail: ibs@km.dk


Pernille Skov Vilhelmsen
Sognepræst i Skellerup og Ellinge Kirker
tlf. 21 36 11 18. Mail: pesv@km.dk