Præster i embedet

Man mener, der har været ca. 56 præster siden kirkens oprettelse i reformationen.

Vi kan ikke komme længere tilbage end til nr. 30 (if. Arkiv.dk):

nr. 30 Lauritz Pedersen, ingen oplysninger.
nr. 31 Anders Jensen, død 13. dec. 1575.
nr. 32 Peder Jacobsen, sognepræst til 1582.
nr. 33 Anders Bertelsen, sognepræst til 1603.
nr. 34 Frands Lauridsen, sognepræst til 1638.
nr. 35 Hans Nielsen Wiingård, sognepræst til 1681.
nr. 36 Frands Andersen Bavnegård, sognepræst til 1701.
nr. 37 Jacob Walter, sognepræst til 1704.
nr. 38 Lauritz Christensen, Kullerup, sognepræst til 1727.
nr. 39 Jacob Hansen Tage, sognepræst til 1737.
nr. 40 Andreas Jespersen Engberg, sognepræst til 1766.
nr. 41 Niels Pedersen Tingberg, sognepræst 1786.
nr. 42 Hans Crone, sognepræst til 1816.
nr. 43 Niels Worm, sognepræst til 1852.
nr. 44 Ove Thomas Nicolai Krarup, sognepræst til 1862.
nr. 45 Edvard Emil Gottlieb, sognepræst til 1877.
nr. 46 Alfred Valdemar Meinert, sognepræst til 1889.
nr. 47 Thorvald Jørgen A. Elmquist, sognepræst til 1899.
nr. 48 Peter Sølling Schousboe, sognepræst til 1904.
nr. 49 Christen Alfred Brøndum, sognepræst til 1921.
nr. 50 Holger Trautner, sognepræst til 1929.
nr. 51 Clemens B. Barfod-Pedersen, sognepræst til 1937.
nr. 52 Christian Paulsen Rudolph, sognepræst til 1946.
nr. 53 Knud Viggo Hansen, sognepræst til 1969.
nr. 54 Halfdan Jensen, sognepræst til 1989.
nr. 55 Søren Holm, sognepræst til 2019.

nr. 56 Mette Christina Juul, sognepræst fra 2022.