Kirkebil

Hvis du er gangbesværet og har svært ved at komme til kirken, kan du benytte kirkebilen. Desværre er der ikke mulighed for at bestille en bil med lift til kørestol.

Udgiften afholdes af menighedsrådet. Du kan kontakte:

Nyborg Taxi:

Tlf. 70 10 33 20; oplys kontonummer 12019