Ullerslev kirke

Billede af Ullerslev kirke

Ullerslev kirke, Odensevej 13A, 5540 Ullerslev

Kirken kirke stammer fra den tidlige middelalder, dvs. ca. år 1150. Kirken er hvidkalket og tækket med bly og består af skib, kor og apsis, og et par hundrede år senere er tårn og våbenhus bygget til. Koret med rundingen og skibet er bygget i romansk rundbuestil. Skib, kor og apsis er opført af rå, kløvede kampesten, der hviler på en granitsokkel. Nederste skifte i muren er af kvadersten. Sokkel og korets hjørner er i blank mur. I den halvrunde apsis sidder et mindre rundbuet vindue. Både korgavl og skibets gavl mod øst er opført af kampesten, sidstnævnte med tilføjede kamme af tegl stammende fra senmiddelalder. Tårn og våbenhus er opført i gotisk spidsbuestil.

Inde i kirken ses den gamle kvindedør fra 1586, og over den hænger et krucifiks fra omkring 1520.

Alterbordet, et fornemt billedskærerarbejde med arkader, stammer fra 1584. I altertavlen med malet årstal 1584 er der indsat et maleri af Kristus i Gethsemane. Det er en kopi efter Christoffer Wilhelm Eckersberg og er signeret Hans R. 1936.

Kirkens alterstager stammer fra omkring 1600.

Granitdøbefonten er i romansk stil.

Prædikestolen er fra sengotisk tid med to rækker af foldeværksfyldninger (delvist fornyede) og snoede hjørnesøjler.

Bagerst i kirken står Frobenius-orglet, som blev indviet d. 9. september 1962.

Kirken har to klokker, den ene er støbt i 1433 af Hans Ghyse, den anden i 1906 af L. Andersen i Århus.

Der er ca. 150 siddepladser i kirken.

Kirken blev gennemrestaureret i 1928, og igen i årene omkring 2000 under ledelse af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. I 2000 blev kirken bl.a. kalket indvendigt, gulvet blev omlagt, inventaret blev malet og restaureret – og i samme ombæring blev døbefonten flyttet fra koret til midt i kirken ud for kvindedøren.

I 1997 blev blytaget fornyet.

I 1952 opførtes et kapel på kirkegården. I 1976 blev det udvidet og fornyet.

Kirken er rig på kalkmalerier – hvilket Yvonne Løfberg fra Lokalhistorisk Forening for Skellerup, Ellinge, Flødstrup & Ullerslev sogne i bladet Lokalhistorisk Nyt 2021-2022 har skrevet denne artikel om: artikel

Kirken er sædvanligvis åben for besøgende på onsdage og fredage i dagstimerne.