Billede af sognepræst Mette Juul

Mette Christina Juul

Kontaktoplysninger: tlf. 6135 8522 / mail: mcice@km.dk

Efter en opvækst med fødderne solidt plantet først i den grønlandske sne og senere i den jyske muld i den lille by Stoholm mellem Viborg og Skive drog jeg mod storbyen for at uddanne mig til jurist; først på Aarhus Universitet og sidenhen på Københavns Universitet. Efter mange års arbejde med erhvervsjura og skatteret i revisions- og advokatbranchen meldte der en sig en længsel efter at blive klogere på vores eksistens.

En præst gav mig to råd. Begynd at gå i kirke. Men begynd ikke at læse teologi!

Det første råd fulgte jeg. Det andet fulgte jeg ikke. Ingen af delene har jeg nogensinde fortrudt.

I 2014 blev jeg optaget på teologistudiet på Københavns Universitet, og i 2021 kunne jeg kalde mig cand.theol., og i 2022 blev jeg præst, først i et vikariat i Stefanskirken på Nørrebro og derefter som sognepræst i Flødstrup-Ullerslev sogne.

Jura og teologi er på mange måder nært beslægtede fag. Den bibelske eksegese – altså fortolkningen af bibelteksterne – ligner på mange måder den juridiske tolkning af lovtekster.

Der er dog en væsentlig forskel. Inden for juraen er det helt legitimt, ja forudsat, at nogle mennesker skal dømme andre. Kristendommen derimod lærer os, at vi mennesker ikke skal dømme hinanden som mennesker. Der er et sted i Biblen, hvor der kommer nogle mænd til Jesus. Mellem sig har de en kvinde, som de anklager for ægteskabsbrud, og som straf herfor vil de stene hende. Men Jesus irettesætter dem og siger: "Lad den rene kaste den første sten". Og da mændene hørte det, gik de væk én efter én.

Min ambition er, at alle skal føle sig velkomne i kirken og til nadveren uanset alder, køn, seksualitet, social status og politisk observans, og uanset om man er kirkevant eller kirkeuvant, for alle fortjener at høre det kristne budskab. 

Billede af sognepræst Pernille Skov Vilhelmsen

Pernille Skov Vilhelmsen

Kontaktoplysninger: tlf. 2136 1118 / mail: pesv@km.dk

Pernille er sognepræst i Skellerup-Ellinge sogne, hvor hun bruger ca. 2/3 af sin arbejdstid, men hun er også tilknyttet Flødstrup-Ullerslev sogne, hvor hun bruger ca. 1/3 af sin arbejdstid.