Studiekreds om kvinder i Biblen

I den kommende sæson ser vi nærmere på kvindernes rolle i Biblen. Traditionelt har opmærksomheden været rettet mod mændene i Biblen, men hvis man går tilbage til kirkens tidlige historie, tegner der sig imidlertid et billede af, at kvinder havde langt større betydning for tilblivelsen af kristendommen, end man hidtil har ment. I studiekredsen fordyber vi os i udvalgte bibelske fortællinger, hvor kvinderne spiller en væsentlig rolle, og vi prøver at finde ind til, hvad disse fortællinger betyder i vores tid og verden. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

Vi mødes den anden tirsdag i måneden kl. 15-17 på Dalgaard. Bibelstudiekredsen indledes med et foredrag om ”kvindestemmer, kvinderoller og kvindehistorier i den tidlige kristendom” tirsdag den 10. september kl. 19 (se andet sted i dette kirkeblad). Herefter mødes vi den 8. oktober, 12. november samt 10. december. Det er ikke en forudsætning for deltagelse i studiekredsen, at man deltager i foredraget.

 

 


Tilbage til liste