Peter Wagner Mollerup
Formand

Langtvedvej 17
5540 Ullerslev

Tlf: 2040 6079

mollerup5540@gmail.com

Kirsten Pedersen
Næstformand

Kløvervej 11A
5540 Ullerslev

Tlf: 3066 6365

kipe1254@gmail.com

Børge Christian Thomsen
Kirkeværge

Højvænget 1
5540 Ullerslev

Tlf: 6084 5804

bcthomsen@live.dk

Allan Møller Lau
Menigt medlem

Solsikkevej 18
5800 Nyborg

Tlf: 4094 2103

allan.m.lau@gmail.com

Erik Rahn
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen

Mullerupvej 29
5540 Ullerslev

Tlf: 3074 2952

erik.rahn@gmail.com

Niels Uffe Jørgensen
Bygningssagkyndig

Flødstrupvej 2
5540 Ullerslev

Tlf: 2447 8068

nuj@outlook.dk

Jens Erik Jensen
Kasserer

Degneløkken 49
5540 Ullerslev

Tlf: 2924 6350

jens-erik@jensen.mail.dk

Anne Marie Kristensen
Medlem af valgbestyrelsen

Nyborgvej 22
5540 Ullerslev

Tlf: 6199 3157

nyborgvej22@hotmail.com

Anders Dyrhave Jensen
Medlem af valgbestyrelsen

Kertemindevej 3
5540 Ullerslev

Tlf: 2372 7092

anders_dyrhave@webspeed.dk

Mette Juul
Sognepræst, kirkebogsførende

Flødstrup Præstegård
5540 Ullerslev

Tlf: 6135 8522

mcice@km.dk

Sikker mail - tryk her

Mandag er fridag.