Folkekirkens lokale ledelse udgøres af menighedsrådene, der vælges for fire år ad gangen, og sammen med præsten har ansvaret for det kirkelige liv i sognet.

I 2024 skal der være valg til menighedsrådet. Du kan stille op til valget, og du har valgret, hvis du:

  • er medlem af folkekirken,
  • bor i Flødstrup eller Ullerslev sogn,
  • er fyldt 18 år, og
  • har dansk indfødsret eller har haft bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Vigtige datoer:

Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19 er der orienteringsmøde på Dalgaard. Menighedsrådet fortæller om aktiviteterne i de forløbne fire år samt om de forventede opgaver i den kommende periode.

Tirsdag den 17. september kl. 19 er der valgforsamling på Dalgaard. Kandidaterne præsenteres og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget foregår ved skriftlig afstemning, og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Det nyvalgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, den 1. december 2024.

Du kan læse mere om valget her


Tilbage til liste