En prædiken er skrevet for at blive hørt og oplevet i gudstjenesten i dialog med kirkerummet, liturgien, salmerne og menigheden. Her kan du læse udvalgte prædikener med de mangler, der er ved, at den læste prædiken ikke indgår i den omtalte dialog.

Der er to tekstrækker; en til ulige år (1. tekstrække) og en til lige år (2. tekstrække). Tekster til kirkeåret kan findes her:

2022 - 2023 1. tekstrække

14. søndag efter trinitatis 2023.pdf
15. søndag efter trinitatis 2023.pdf
18. søndag efter trinitatis 2023.pdf
19. søndag efter trinitatis 2023.pdf
3. s. i fasten.docx
3. Søndag efter helligtrekonger.pdf
3. søndag i advent 2022.docx
4. Søndag efter trinitatis 2023.pdf
5 søndag efter paaske.docx
6 søndag efter paaske.docx
Juleaften 2022.docx