Præstegården i Flødstrup

Præstegården er beliggende Kertemindevej 27, Flødstrup, 5540 Ullerslev, og er beboet af pastoratets sognepræst. 

Den nuværende præstegård stod færdig i sommeren 2022. I forbindelse med, at pastoratets daværende sognepræst fraflyttede præstegården, blev det konstateret, at den gamle præstegård var ramt af skimmelsvamp, og det blev besluttet at nedrive den og opføre en ny ejendom på samme sted i samme stil. 

Ejendommens areal er 283 kvm i et plan. 

I præstegårdshaven står en stor sten, som stammer fra udgravningen i forbindelse med opførelsen af husene på Højgårdsbakken. Stenen symboliserer dermed, at præstegården og pastoratets sognepræst er med til at knytte Flødstrup og Ullerslev sogne sammen.