Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring. Ønsker du at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn og/eller efternavn, kan du ansøge om navneændringen digitalt på borger.dk. Her kan du se, hvad du skal gøre:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navneaendring

Ønsker du/I navneændring i forbindelse med bryllup? Se siden om Bryllup 

Hvis du ikke har et MitId, kan blanket til ansøgning om navneændring udskrives fra borger.dk. Den udfyldte blanket afleveres til kirkekontoret i dit bopælssogn. Hvis du er i tvivl om hvilket sogn du tilhører, kan du finde det her: https://sogn.dk/

På familieretshusets hjemmeside kan du læse om navneloven og godkendte navne:

https://familieretshuset.dk/navne/navne/fornavn-mellemnavn-efternavn

Kirkekontoret på Dalgaard er åbent for personlig og telefonisk betjening onsdage mellem 10-12 (telefon 5194 4410). Der kan træffes aftale om personlig eller telefonisk betjening på andre tidspunkter ved at skrive en mail til kordegnen pjo@km.dk