Vor Fru kirke (Flødstrup kirke )

Billede af Vor Frue kirke i Flødstrup

Vor Frue kirke i Flødstrup, Kertemindevej 28, 5540 Ullerslev

Kirken er opført i middelalderen ca. år 1150. Oprindelig er det en romansk kvaderstensbygning, men i sengotisk tid har den fået tilbygget et stort tårn med et meget højt klokkestokværk med tre høje glamhuller. Tårnets gamle dør er nu flyttet til våbenhuset. Indvendigt er de romanske korbuer bibeholdt, og det oprindelige bjælkeloft er erstattet med hvælvinger. Der er en krydshvælving i koret, og i skibet er to ottedelte hvælvinger. Kirken har kor-skranke i rokokostil fra omkring år 1750.

Krucifikset er sengotisk og stammer fra år 1525.

Altertavlen er et maleri fra år 1865, som er malet af den danske maler Niels Peter Holbech. Maleriet afbilleder skulpturen af den bredt favnende Kristusfigur, som Thorvaldsen skabte i 1821 til Vor Frue Kirke i København. Den tidligere altertavle, der var skænket af Christen Quitzow fra herregården Rørbæk, brændte.

En sengotisk figur fra omkring år 1450 findes også i kirken: Kristus som smertensmand. Den stammer sandsynligvis fra en tidligere altertavle.

Prædikestolen i ung-renæssance er en lektoriestol (læsepult) med 12 fyldninger fra omkring år 1580. Den stammer fra samme værksted som prædikestolen i Brændekilde kirke. I felterne ses apostelmalerier signeret af Hans Jacobsen 1606. På bagsiden af felterne er der indskåret ordsprog, som kan læses på en tavle i koret. Læs mere om prædikestolen her

I kirken er der herskabsstole med årstallet 1588 påmalet samt våbenskjold og initialer for Christen Quitzow og Margrethe Høeg (af Rørbæk).

Kirken har ca. 225 siddepladser.

Granitdøbefonten er romansk og har glat kumme med firkantet fod.

Strarup-orglet stammer fra 1972 og har 12 stemmer.

Kirken blev oprindelig restaureret i 1926 og igen gennemrestaureret i 1990’erne under ledelse af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen, hvor den bl.a. blev kalket indvendigt, gulvet blev omlagt, der kom nyt højtaleranlæg, og inventaret blev malet i nye farver.

I kirkens kor findes en figurgravsten fra 1595 over Christian Quitzow til Rørbæk og hans hustru Margrethe Høeg. I Biskop Jakob Madsens visitatser (af Birthe Gyldion) er der skrevet om denne sten – s. 58: Visitatser

På korets nordvæg ses en gravsten over Didrik Quitzow, Rørbæk (død 1561) og Mette Hardenberg samt deres datter Anne.

På skibets sydvæg er der ophængt et epitafium (mindetavle) over Cai Madsen Praëm, Jershave/Revninge (død 1697). Desuden ses en kisteplade for Jens Høeg, Rørbæk.

Kalkmalerierne i Flødstrup Kirke er fortrinsvis placeret i kirkens tårn og er erklæret bevaringsværdige. De er malet i starten af 1500-tallet og er formentlig udført af håndværkere/malere, herunder den senmiddelalderlige "træskomaleren". Kalkmalerierne er afbildninger af bomærker, altså personlige ejendomsmærker og forskellige planteornamenter; fx rosetter, ranker og buketter.

De to klokker er fra hhv. år 1525 og år 1780.

I nyere tid er der tilkøbt et nabohus, der er blevet ombygget til brug for kapel og graverfaciliteter.

Kirken er sædvanligvis åben for besøgende på tirsdage og torsdage i dagstimerne.