Kirkegårde

billede af Ullerslev kirke og kirkegård

Oprettelse og nedlæggelse af gravsteder

Henvendelse om oprettelse og nedlæggelse af gravsteder samt betaling bedes rettet til graver Klaus Christiansen på tlf. 4085 0500 eller graver.kirketjener@gmail.com eller til kirkeværge Børge Thomsen på tlf. 6084 5804 eller bcthomsen@live.dk

Vejledning vedr. gravsteder

Prislister (ændringer kan forekomme)

Plejeplaner


Besøg i kirkerne

Menighedsrådet tilstræber at holde kirkerne åbne i løbet af hverdagene. Typisk vil Ullerslev kirke været åbent for besøgende og andagtssøgende onsdag og fredag og Flødstrup kirke tirsdag og torsdag, i dagstimerne. Der kan være kirkelige handlinger eller andre forhold, som gør, at der ikke er adgang til kirkerne.