Kirkegårde

billede af Ullerslev kirke og kirkegård

Oprettelse og nedlæggelse af gravsteder

Henvendelse om oprettelse og nedlæggelse af gravsteder samt betaling bedes rettet til graver Klaus Christiansen på tlf. 4085 0500 eller graver.kirketjener@gmail.com eller til kirkeværge Børge Thomsen på tlf. 6084 5804 eller bcthomsen@live.dk

Vejledning vedr. gravsteder


Plejeplaner


Besøg i kirkerne

Graveren tilstræber at holde kirkerne åbent i løbet af hverdagene. Åbningstiderne er for Ullerslev onsdag og fredag og Flødstrup tirsdag og torsdag, alle dage fra 8-14.

Åbningstiderne er vejledende. Der kan være kirkelige handlinger eller andre forhold, som gør, at der ikke er åbent.