Musik

billede af strygertrioen Trinika i Ullerslev kirke

I Ullerslev og Flødstrup sogne har vi to dygtige organister og to velsyngende kirkesangere, som gør musikken til en væsentlig del af gudstjenesterne.

I sognene vi vil gerne støtte unge talenter og ”rising stars”, og derfor inviterer vi jævnligt unge musikere og sangere til at give koncert eller til at deltage i vores arrangementer, som f.eks. fyraftensgudstjenester.

Hvis du er interesseret i at spille for os eller sammen med os, kan du kontakte organist Anne Haugaard haugaard2@icloud.com