Kirker og kirkegårde


Flødstrup og Ullerslev kirker

Flødstrup kirke: Kertemindevej 26, 5540 Ullerslev
Ullerslev kirke: Odensevej 13a, 5540 Ullerslev

Kirkerne er normalt åbne på hverdage i gravernes arbejdstid. 
For særlig adgang til kirkerne: Kontakt præster eller menighedsråd.

Flødstrup kirke

Ullerslev kirkeFlødstrup kirkegård

Graver: Jesper C. Jørgensen 
Tlf. 65 35 23 28
Træffes mandag-torsdag
kl. 8-15 og fredag kl. 8-12

Ullerslev kirkegård

Graver: Mogens Hansen
Tlf. 65 35 26 66 eller 40 97 94 05
Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 12,00- 12,30

Kirkeværgen

Karen Olsen er kirkeværge for begge kirker og kirkegårde.
Henvendelse om oprettelse og nedlæggelse af gravsteder samt betaling bedes rettet til hende.
Vibevej 13, 5540 Ullerslev Tlf. 65 35 16 25 

Hjemmeside for Flødstrup og Ullerslev kirkesogne. © Sylvia Nilsson 2017