Kirker og kirkegårde


Flødstrup og Ullerslev kirker

Flødstrup kirke: Kertemindevej 26, 5540 Ullerslev
Ullerslev kirke: Odensevej 13a, 5540 Ullerslev

Kirkerne er normalt åbne på hverdage i gravernes arbejdstid. 
For særlig adgang til kirkerne: Kontakt præster eller menighedsråd.

Flødstrup kirke

Ullerslev kirkeFlødstrup kirkegård

Graver: Jesper B. C. Jørgensen 
Tlf. 65 35 23 28
Træffes mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-12

Ullerslev kirkegård

Graver: Mogens Hansen
Tlf. 65 35 26 66 eller 40 97 94 05
Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 12,00- 12,30


Oprettelse og nedlæggelse af gravsteder

Henvendelse om oprettelse og nedlæggelse af gravsteder samt betaling bedes rettet til:

Graver Jesper B.C. Jørgensen
Tlf. 65 35 23 28
Træffes mandag - torsdag
kl. 8-15 og fredag 8-12.

Hjemmeside for Flødstrup og Ullerslev kirkesogne. © Sylvia Nilsson 2019